Tin cậy

Counter Terrorist Sniper Hunter

apps
29.53MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 1.1 3 tuần trước

Mô tả của Counter Terrorist Sniper Hunter

Counter Terrorist Sniper Hunter is a first-person action shooter game. As a sniper, you have to use your sniper gun to destroy dangerous enemies. To show you the world of superb combat skills, to become a battlefield hero.

In the challenging FPS game, you can use gold coins to buy a variety of powerful weapons, causing great damage to the enemy. As an elite sniper, you have always keep a sober mind, calm observation and thinking, accurate shooting, so that you can kill the enemy faster. the is one of the most challenging shooting games to test your combat skills! Enjoy the exciting sniper game! In the sniper game, you will get real war games to experience sniper game missions and realistic shooter missions.

Join the game and become a real sniper!

Features:

- HD 3D graphics

- realistic fighting effect

- the real battlefield environment

- Simple and smooth control

- Challenging missions

- amazing game sound effects

- Smart AI

- Play anytime, anywhere</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Counter Terrorist Sniper Hunter

4.35
31
5
21
4
0
3
10
2
0
1
0

Đánh giá Counter Terrorist Sniper Hunter

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Counter Terrorist Sniper Hunter, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 1.8M 1609.66M

Ứng dụng tương tự với Counter Terrorist Sniper Hunter

Thông tin

Phiên bản 1.1
Khả năng tương thích Android 2.3+ (Gingerbread)
Lập trình viên Doing Studio


Tải về Counter Terrorist Sniper Hunter
Tải về